Per 1 september 2022 is de maatschap Van de Sanden & Peters Advocaten ontbonden.

Per genoemde datum is
Cees van de Sanden bereikbaar op: cees@sandenhartman.com / 040 – 798 30 18
Heleen Peters bereikbaar op: peters@advocatenkantoorpeters.nl / 030 – 760 84 81 / 06 – 31 660 881