Bestemmingplannen kunnen en moeten duidelijker

Het komt regelmatig voor dat essentiële termen in een bestemmingsplan niet of onduidelijk zijn gedefinieerd. Belanghebbenden moeten dan maar gissen naar de betekenis van bestemmingen of doeleindenomschrijvingen. Dat dit tot rechtsonzekerheid en juridisch getouwtrek leidt, zal niemand verbazen. Ook deze week zijn er weer twee uitspraken gepubliceerd die hier het gevolg van waren. Het ging daarbij om de betekenis van de termen "hypermarkt" en "tokkel- of kabelbaan". In beide gevallen moest Van Dale uitkomst bieden om te kunnen vaststellen wat hieronder in het dagelijkse spraakgebruik moest worden verstaan. Het is begrijpelijk dat de bestuursrechter dit gezaghebbende woordenboek als houvast hiervoor gebruikt. Tegelijkertijd is het onwenselijk. Woordenboeken, zelfs Van Dale, zijn namelijk niet geschreven om juridische termen te duiden. Op deze manier krijgt een woordenboek dan ook ten onrechte een functie te vervullen waarvoor deze niet bedoeld en geschikt is. Het is dan ook van belang dat de planwetgever zelf nauwkeuriger afbakent wat hij planologisch wel en niet aanvaardbaar vindt. Duidelijkheid kost wellicht wat meer tijd en inspanning vooraf, maar voorkomt op die manier wel nodeloze onzekerheid en geprocedeer.

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=85067&summary_only=&q=raad

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=85088&summary_only=&q=raad

 

Laatste Blog