Provincie kondigt grootschalige controles afvalbedrijven aan

Eind juli 2018 heeft de provincie Gelderland aangekondigd dat er grote controles van afvalbedrijven zijn te verwachten. Dit bericht is uitgebracht nadat bij een grootschalige actie samen met veel andere toezichthouders allerlei milieu-overtredingen bij een Gelderse afvalverwerker zouden zijn geconstateerd. De afvalverwerkingssector die een belangrijke maatschappelijke functie vervult, wordt daardoor in een zeer ongunstig daglicht gezet. Daarbij wordt niet geaarzeld om hoge dwangsommen op te leggen en vermeende overtreders alvast met naam en toenaam aan de schandpaal te nagelen, zonder dat er ook nog maar een overtreding definitief is komen vast te staan. Dit is een zeer onwenselijke manier van handhaven, vooral omdat veel van deze "overtredingen" later door de rechter van tafel worden geveegd. Uit mijn jarenlange praktijk blijkt dat veel van deze handhavingsbesluiten geen stand houden. Dat neemt niet weg dat ook hier voorkomen, veel beter is dan genezen. Oftewel, afvalverwerkers u bent gewaarschuwd en doet er goed aan om uw zaken goed op orde te hebben!

Laatste Blog