De gemeente Zoetermeer is nog steeds bezig om een nieuw outletcenter te realiseren, deze keer op de plaats waar nu nog een woonboulevard is gevestigd. Dit project heeft de wind vooralsnog niet in de zeilen; eerst lagen Provinciale Staten dwars vanwege lege winkelruimte die hiervan het gevolg zou zijn, vervolgens zijn de winkeliers in de binnenstad bezorgd over de vermeende effecten hiervan op hun omzet. Bij de nog te nemen besluiten dient volgens vaste jurisprudentie de ruimtelijke effecten van dergelijke projecten goed te worden onderbouwd. Een distributieplanologisch onderzoek, ook wel "DPO", is daarbij een noodzakelijke voorwaarde. Hoe eerder daarmee wordt gestart, hoe beter. Vaak worden namelijk heftige discussies gevoerd door voor- en tegenstanders van dit soort centra. Deze zijn echter eerder gebaseerd op emoties met name angst voor de mogelijke gevolgen, dan op gedegen feiten en cijfers. Mijn ervaring met dit soort projecten is dat daarbij vaak te lang wordt gekeken naar de gemeente om een dergelijk onderzoeken te starten, in plaats van dat andere betrokkenen hiertoe de aanzet geven. Het is dan ook raadzaam om ter bevordering van een constructieve dialoog maar ook ter versteviging van de eigen positie in het debat hier zelf zo vroeg mogelijk het initiatief toe te nemen.

http://www.nrcq.nl/2015/09/06/een-outlet-in-je-stad-die-is-er-niet-zomaar

Laatste Blog