Meer woningbouw op bedrijventerreinen. Een goed idee?

Een recent artikel in Binnenlands Bestuur wijst op het gevaar van broeikaseffecten wanneer er meer woningen op bedrijventerreinen worden gerealiseerd. Ook in andere zin kunnen de gemoederen verhit raken indien al te voortvarend woningen worden gebouwd in de buurt van bedrijven. De afgelopen decennia heeft de steeds verder oprukkende - vaak lucratieve - woningbouw vaak geleid tot spanningen tussen ondernemers en bewoners. Overlast van geluid of geur dan wel een gevoel van onveiligheid hebben al tot menige juridische procedure geleid. Dit ondanks de afstanden die in acht moeten worden genomen om een botsing van dergelijke conflicterende ruimtelijke belangen te vermijden. Het is dan ook zaak voor ondernemers om dit goed te blijven monitoren en op tijd bij de gemeente aan de bel te trekken. Wanneer eenmaal een besluit tot woningbouw is genomen, is het vaak bijzonder lastig om dergelijke problemen op afstand te houden.

Laatste Blog