Gemeente Goirle gaat vriendelijker handhaven. Wat betekent dat?

Met ‘vriendelijker’ wordt in dit verband ‘beter communiceren’ bedoeld. De regels blijven ongewijzigd, maar de uitleg zal anders en makkelijker worden.

De rechtspraak heeft de afgelopen jaren ook een verbeteringsslag op dit punt gemaakt, met positieve reacties als gevolg. De algemene conclusie van het onderzoek ‘Het vonnis beter uitgelegd? Maatschappelijke effecten van beter motiveren in de strafrechtpraktijk’, waarin deze omslag in de rechtspraak wordt geëvalueerd, Is dat begrijpelijk en goed uitleggen tot meer inzicht en acceptatie leidt. Ik zie dit in mijn praktijk ook terug.

Wat mij betreft zet de Gemeente Goirle met het voornemen om vriendelijker te handhaven dan ook een stap in de goede richting!

Laatste Blog