Ik hoop van harte dat de negatieve berichtgeving over MSC, welke mogelijk onjuist of onvolledig is of op zijn minst gezegd waarschijnlijk stevig is aangedikt, MSC niet veel en onnodige schade berokkent. Dat zou zonde zijn van dit mooie goed lopende grote (internationale) familiebedrijf.

Afgelopen weekend plaatste ik ook een bijdrage over MSC, over de in mijn ogen slechte ontwikkeling dat allerlei verschillende autoriteiten, uit verschillende landen, tegelijk op MSC duiken. Helaas zie ik het in mijn praktijk te vaak gebeuren dat negatieve berichtgeving, welke ook nog vaak (gedeeltelijk) onjuist is of op zijn minst gezegd stevig is aangedikt, de bedrijven in kwestie veel en onnodige schade berokkent. Ik hoop van harte dat dit MSC bespaart blijft!

Laatste Blog