De verdachtmaking dat er overtredingen zijn en/of strafbare feiten worden gepleegd dient ofwel te worden opgevolgd door concreet en zorgvuldig handhavend optreden ofwel geheel achterwege te worden gelaten. Stemmingmakerij zonder concrete actie is buitengewoon schadelijk voor deze betrokken bedrijven.

 

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/05/15/geen-maisafval-maar-verfslib-en-xtc-resten-in-de-mest-a3960430

Laatste Blog