We laten de mestfabrieken toch niet in de stront zakken?

Het Openbaar Ministerie heeft de afgelopen tijd duidelijk te kennen gegeven dat de mest-industrie hun aandacht heeft. Zo kopt het NRC gisteren de kop: 'Mestfabrieken zijn broedplaatsen voor afvalfraude'. Ook wat langer terug, onderstaand artikel is van november 2018 en is te vinden op de website van het OM, laat het Openbaar Ministerie met een sprekende kop weten de sector in de gaten te houden.

Er is natuurlijk niets op tegen dat het OM bericht over het werk dat ze verrichten of over de prioriteiten die zijn gesteld. Het laatste is voor ondergetekende zelfs handig! Maar de stemmingmakerij, het bestempelen van een hele sector als 'crimineel' en praten over verdachte bedrijven alsof ze al veroordeeld zijn, stuit mij erg tegen de borst en past mijns inziens niet in een rechtsstaat. Onder verwijzing naar de Clickfondszaak (ECLI:NL:HR:2007:BA3161) stel ik mij op het standpunt dat de Hoge Raad dit standpunt deelt.

Dus: tijd voor terughoudendheid bij het communiceren over lopende onderzoeken én voor aanpassing van de communicatie-aanwijzing van het OM?! Ik ben voor!
Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Laatste Blog