In Griekenland mogen bewoners alleen met een vergunning naar buiten om zich te verplaatsen. Een dergelijke maatregel is in Nederland (gelukkig) niet van kracht. Waar hier wel van dient te worden uitgegaan, is dat bestaande en nieuwe vergunningen nieuwe voorschriften zullen gaan bevatten om de anderhalvemetersamenleving juridisch te verankeren. Gegeven het unieke karakter en de impact daarvan zowel op vergunninghouders en -aanvragers als op andere betrokkenen is het van het grootste belang dat hier tijdig over wordt nagedacht. Zeker ook gezien de belangen van volksgezondheid enerzijds en economie anderzijds is voortvarendheid geboden zonder de vereiste zorgvuldigheid uit het oog te verliezen. De haalbaarheid en handhaafbaarheid van de nieuwe voorschriften zullen in ieder geval een uitdaging gaan worden.

 

Laatste Blog