In 2012 en 2013 heeft Cees van de Sanden de Raad van Bestuur van het ROC Zaanstreek Waterland geadviseerd bij de realisatie van de noodzakelijke nieuwbouw. Daartoe diende in samenspraak met gemeente en projectontwikkelaar het ter plaatse geldende bestemmingsplan te worden aangepast. Na intensief overleg met alle betrokken partijen is het gewenste resultaat naar genoegen van alle betrokkenen bereikt.

Laatste Cases