Ons kantoor heeft middels een kort geding bewerkstelligd dat informatie die door een gemeente op onrechtmatige wijze was verkregen, niet door mocht worden gebruikt. De gemeente was volgens de voorzieningenrechter niet bevoegd om deze informatie te vorderen en had ook geen belang bij het gebruik daarvan. 

"Uit het feit dat eisers informatie in een e-mailbericht gericht aan gedaagde onzichtbaar had gemaakt, had gedaagde moeten afleiden dat eisers die informatie niet met gedaagde wilden delen. Daarnaast is niet gebleken van een publiekrechtelijke regeling op basis waarvan gedaagde afgifte van die betreffende informatie kan vorderen. Belangenafweging".

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2019:1816&showbutton=true

Laatste Cases