In het artikel 'Landelijke regie op digitale veiligheid' uit Binnenlands Bestuur wijzen een aantal burgemeesters, terecht, op de toenemende invloed van social media (oproepen tot rellen, uiten bedreigingen, enz) en op het feit dat de wet tot op heden weinig mogelijkheden biedt om voortvarend op te treden tegen digitale oproerkraaiers.
Met veel plezier hebben wij medewerking verleend aan dit artikel.

Laatste In het nieuws